Wsparcie w biznesie


LS- spd1


Schemat Działania
Audyt i analiza obszarów do wdrożenia, poprawy, zmiany. Skupienie się na kilku elementach mogących przełożyć się na największy efekt w najkrótszym czasie.


Określenie celów do wskazanych po audycie obszarów. Jasne sprecyzowanie, co w każdym obszarze chcemy osiągnąć.


Przyporządkowanie do poszczególnych celów miar i rezultatów, jakich oczekujemy.


Kreacja efektywnych działań mających realizację poszczególnych celów.


Egzekucja i monitorowanie działań w określonym i założonym czasie.Wynik jest wykładnią całości procesu i wymaga analizy pod kątem osiągnięcia poszczególnych celów do wyznaczonych obszarów.
Firmy w pogoni za wynikami finansowymi i obniżaniem kosztów funkcjonowania nie dostrzegają, że zbudowana baza klientów jest z jednej strony źródłem przychodów i rozwoju.

Jednak z drugiej strony baza nie zabezpieczona jest łatwym elementem do wyniesienia przez nieuczciwego pracownika, a ponadto niewłaściwe agregowanie zbieranych danych nie pozwala na jej efektywne wykorzystanie i dalszy rozwój firmy. Wyciek danych lub nieefektywny sposób zarządzania bazą decyduje o postrzeganiu przez naszych klientów.

Warto właściwie i w odpowiednim czasie, zadbać kontekście bazy zarówno o sposób agregowania danych, kopie bezpieczeństwa oraz właściwy poziom zabezpieczenia tego co dla firmy jest generatorem rozwoju i sukcesu.


Szukaj rozwiązań, a nie szukaj problemów.

Obszary wsparcia